Etage1

2012-10-18

Ergonomi i hela kontoret med aktivitetsstyrda arbetsplatser – A2

Ergonom Ellen Wheatley, Eur Erg MScErg, från Ergonomibyrån besökte oss och beskrev framtidens A2-kontor ur ett ergonomiskt perspektiv.

Stort tack till alla som deltog!

Aktiviteter på ETAGE1

Kommande aktiviteter
Tidigare aktiviteter

Skrivet om ETAGE1

Visa samtliga inlägg

Tillbaka till förstasidan