Etage1

2011-05-17

Kährs Design Studio

Under ett intensivt dygn har vi haft besök av 7 kreativa, trä-, design- och miljöintresserade formgivare i Kährs Design Studio.Formgivarna har olika bakgrund, alltifrån grafisk design och fotografi till industridesign och arkitektur. Gemensamt för alla är att de i dag driver någon typ av designföretag, värderar hållbart miljötänk och har ett intresse att fördjupa sig i plana träytor.

Workshopen var startskottet på en designtävling som får sin upplösning under hösten och vintern 11/12. Vi har försökt ge deltagarna så mycket vi kan av träkunskap, sortiment, trender och framtidstankar så att de skall ha ett bra underlag för att själva experimentera kring nya utseenden eller funktioner och så småningom skapa ett nytt trägolv för det moderna svenska hemmet. I samklang med Kährs grundvärderingar skall designkonceptet vara miljömässigt ansvarstagande och estetiskt tilltalande samt gärna ha utgångspunkt i ett konsumentbeteende/behov/problem.

I slutet av oktober är det tänkt att gruppen skall presentera sina enskilda tävlingsbidrag, i form av en prototyp, inför en jury bestående av såväl näringsliv o formgivare som universitet, med hög kompetens inom området design. Finalisternas bidrag belönas med en prissumma och ställs ut tillsammans med Kährs golv i olika publika sammanhang. Vinnaren presenteras under Möbelriksdagen i Lammhult den 4 januari 2012.

Aktiviteter på ETAGE1

Kommande aktiviteter
Tidigare aktiviteter

Skrivet om ETAGE1

Visa samtliga inlägg

Tillbaka till förstasidan